fbpx
Select Page
PIETUN TOISESSA UUTISKIRJEESSÄ SYVENNYTTIIN FS-SEKTORITUTKIMUKSEN TULOKSIIN. MONINAISET LIIKETOIMINTAMALLIT EDELLYTTÄVÄT MYÖS TUKULTA ERILAISIA ASIOITA. PÄÄLLIMMÄISENÄ NOUSIVAT ESIIN KUITENKIN VAATIMUKSET LAADUSTA JA TOIMITUSVARMUUDESTA SEKÄ TARPEESTA SAADA MAHDOLLISIMMAN PALJON TIETOA RAAKA-AINEEN ALKUPERÄSTÄ JO AIKAISESSA VAIHEESSA.

 

Foodwestin kanssa yhteistyössä toteutettuun FS-sektorin tutkimukseen vastasi 18 Tampereen alueen ravintolaa kesäkuussa 2020. 

Pietun toivotaan yhtenäistävän sirpaleista hankintaketjua

Ravintolat hankkivat raaka-aineita monia eri kanavia hyödyntäen. Varsinkin kala- ja lihatuotteet pyritään hankkimaan paikallisilta toimijoilta ja niiden tuoma lisäarvo asiakkaalle tunnistetaan. Vahvasti raaka-aineiden paikallisuutta painottavissa ravintoloissa toimitusketjun sirpaleisuus koetaan kuitenkin aikaa vieväksi ja työlääksi. Pientuottajatukun odotetaan tuovan helpotusta tähän, jolloin ravintoloissa jäisi enemmän aikaa itse ruoan valmistukseen ja tuotteiden alkuperästä kertomiseen asiakkaalle.

Pietun verkkoalusta pyritään rakentamaan mahdollisimman selkeäksi, jotta tuottaja pystyy itse jakamaan tietoa tuotteista ja tilastaan sen kautta. Useilla tiloilla on olemassa toimivat Facebook- tai verkkosivut, jotka voidaan lisäksi linkittää tuote- ja tuottajaprofiileihin alustalla. Me Pietussa huolehdimme, että pystymme tarjoamaan kaikista tuottajista laadukkaan esittelyn sekä ajantasaista tietoa tuotteista. On meidän kaikkien yhteinen etu, että saatavilla on aina ajantasaista tietoa. 

Monipuolinen tuotevalikoima ja tuotteiden räätälöinti omiin tarpeisiin

Kuten kuluttajat, myös ravintolat edellyttävät riittävän monipuolista tuotevalikoimaa, jotta tilaaminen olisi mielekästä. Kiinnostavimmat raaka-aineet ovat samoja kuin kuluttajien kohdalla – kasvikset, liha, kala ja marjat sekä leipä. Lisäksi valikoimaan haluttaisiin riistaa ja maitojalosteita. Vaikka valikoimalta odotetaan laajuutta, ei Pietun tarvitse vastata kaikkiin ravintoloiden tarpeisiin vaan toisen tukun käyttäminen Pietun rinnalla koetaan luontevaksi vaihtoehdoksi.

Ravintoloilla on enemmän toimipaikkakohtaisia toiveita koskien raaka-aineiden jalostusastetta sekä pakkauskokoja. Pietu pystyy tarjoamaan yhteistyössä Mattila Bros. kanssa räätälöityjä lihajalosteita ravintoloiden toiveisiin ja tarpeisiin. Tavoitteena on löytää yhteistyökumppani myös kasvisten ja juuresten käsittelyyn ja jatkojalostukseen, jolloin tuotevalikoima vastaisi paremmin suurempienkin ravintoloiden tarpeisiin. Useimmille ravintoloille lähituotteet ovat kuitenkin ennen kaikkea lisäarvoa tuottava elementti, jolloin pienemmätkin pakkauskoot riittäisivät.

Logistiikka toimivaksi yhteistyöllä ja varastonhallinnalla

Ravintolat toivovat saavansa tuoreita tuotteita 1–5 kertaan viikossa toimipaikkaan toimitettuna, suurimmalle osalle kuitenkin riittäisi toimitus 2–3 kertaa viikossa.

Hyvin säilyviä tuotteita pystytään varastoimaan Pietun keskusvarastolla Ylöjärvellä isompiakin eriä, joten varsinkin niiden kohdalla tuottajien toimitustiheys pystytään pitämään kohtuullisena taaten samalla toimitusvarmuus ravintoloille. 

Pietu säilyttää lähiruoan sielukkuuden

Ravintolat haluavat tarjota asiakkailleen kokonaisvaltaisia kokemuksia. Lähiruoan käyttämisen koetaan tuovan lisäarvoa tähän kokemukseen. Jotta ravintolat pystyvät tuomaan pientuottajia ja käyttämiensä tuotteiden alkuperää esille tehokkaasti, edellyttää se tukun ja tuottajien yhteistyötä tiedon välittämisessä ravintolan kautta asiakkaalle.

Osa raaka-aineen sielua on myös tuottajan tarina. Me haluamme nostaa tuottajat jalustalle kertomaan näitä tarinoita. 

Vaikka me Pietussa tiedämme paljon satokausiajattelusta, ovat tässäkin asiassa tuottajat omien tuotteidensa ammattilaisia. Yhteistyöllä pystymme tarjoamaan aina tuoreimmat ja ajankohtaisimmat raaka-aineet ravintoloiden käyttöön.

Lähiruoalle halutaan sen ansaitsema arvostus

Jotta tukusta saadaan toimiva ja kannattava, tulee sen vastata kuluttajien ja ravintoloiden tarpeisiin kattavasti unohtamatta tuottajien osuutta ja elinkeinon turvaamista. Siksi pientuottajatukun tahtona on keskustella alusta asti kaikkien toimijoiden kanssa ja pyrkiä rakentamaan yhdessä kaikkia hyödyttävä palvelu joka vakiinnuttaa asemansa pirkanmaalaisena toimijana.

Aiemmin Pientuottajatukun kaltaista toimintaa on yritetty, mutta aika ei ehkä ole vielä ollut kypsä lähiruoan nousulle valokeilaan. Lähiruoka on kuitenkin nostanut profiiliaan jo useita vuosia ja kuluttajat ovat entistä tietoisempia ja kiinnostuneita ruoan alkuperästä. Myös yhä useampi ravintola haluaa panostaa lähiruokaan ja vastuullisempiin vaihtoehtoihin ruokalistallaan, sillä ne selkeästi puhuttelevat asiakkaita. Tiedämme, että tuottajien on vaikeaa saada tuotteitaan suurten tukkujen ja ketjujen valikoimiin, joten haluamme Pietussa tarjota kanavan myydä pieniäkin eriä tuotteita ilman raskasta ja kallista koneistoa välissä.

Terveisin pietulaiset